ANPHAAN KHÁCH SẠN

   Lenin Avenue - Thành phố Vinh - Nghệ An
   Điện thoại: (84) 0383 525,552
              (84) 0383 525,553
   Karaoke: (84) 0383 515,553 
   Fax: 0383 525,551
   Email:  anphaan@anphaanhotel.com

Phó Giám Đốc Kinh Doanh : Mr Quân 
  Di động: 0904.726.282 - 0904.726.282
 Email: quannguyen@anphaanhotel.com

SƠ ĐỒ