[en-GB] Promote program 2016

[en-GB] Chào XUÂN BÍNH THÂN 2016, khách sạn xin gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt từ 01/02/2016 – 30/04/2016

Honeymoon Package

Honeymoon Package 2012 in Anphaan Hotel


ANPHAAN HOTEL

   LeNin Avenue - Vinh City - Nghe An
   Phone: (84) 0383 525.552
              (84) 0383 525.553
   Karaoke:  (84) 0383 515.553 
   Fax:     0383 525.551
   Email: anphaan@anphaanhotel.com

Sale Manager:  Mr Quan
 Mobile: 0904.726.282 - 0904.726.282
 Email:quannguyen@anphaanhotel.com

Vice Director : Mr Phu
 Mobile: 0914.821.639  Email: phunguyen@anphaanhotel.com

Director:  Mr Lan
 Mobile: 0974.758.777  Email:lannguyen@anphaanhotel.com


             Chat with Anphaan Hotel      
    Tel: 0383 525.552
    Fax:0383 525.551